Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali nr 144a I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
    w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Mielcu na rzecz Skarbu Państwa.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Lubaczów.
  3. Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego za rok 20017.
  4. Sprawy różne.