Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali nr 144 a I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów nr 38 z dnia 28.12.2017 r. , nr 39 z dnia 29.01.2018 r. oraz nr 42 z dnia 23.04.2018 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu wraz z autopoprawką.
  4. Sprawy różne.