Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Kancelarii Sejmiku w sali nr 152 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Starowolskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1031R Stany -Maziarnia-Nisko na odcinku od km 5+800 do km 7+500.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr LII/861/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2018 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Kasprowicza w Jarosławiu na rzecz Powiatu Jarosławskiego.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych
  w Zaczerniu gmina Trzebownisko.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/402/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 czerwca 2012 r.
 8. Sprawy różne.