Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali nr 149 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 22 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
  3. Informacja Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie dotycząca obronności na terenie województwa podkarpackiego i działań Wojska Polskiego na rzecz społeczeństwa.
  4. Informacja Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Ludwika Boruty-Spiechowicza na temat funkcjonowania brygady na terenie województwa podkarpackiego, współpracy z samorządami i jej działań na rzecz społeczeństwa.
  5. Informacja Dowódcy 3. Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego na temat funkcjonowania brygady na terenie województwa podkarpackiego, współpracy z samorządami i jej działań na rzecz społeczeństwa.
  6. Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim.
  7. Kształcenie ustawiczne na Podkarpaciu.
  8. Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy.
  9. Sprawy różne.