Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 147 budynku   Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, z następującą tematyką:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr LII/861/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2018 roku w ramach projektu pn.”Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Kasprowicza \w Jarosławiu na rzecz Powiatu Jarosławskiego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/402/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 czerwca 2012 r.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Zaczerniu gmina Trzebownisko.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
 10. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2017 rok.
 11. Sprawy różne.