Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godzinie 11:30 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek posiedzenia:

1. Raport o stanie zgospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego za okres 2014-2017.

2. Sprawy różne.​