Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 maja 2018r. o godz. 10.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
  3. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Rzeszowie za 2017r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.
  4. Sprawy różne.