Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 49/18.
2. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
4. Sprawy różne.​