Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 8 maja o godz. 14:00 w salinr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Analiza wykonania budżetu za 2017r. i przyjęcie opinii dotyczącej realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych za 2017r. wraz z opracowaniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego
    z wykonania budżetu za 2017r.
  3. Sprawy różne.