Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1330 w sali nr 147 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

 

  1. Przyjęcie protokołów nr 40 z dnia 26.02.2018 r. oraz nr 41 z dnia 26.03.2018 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
    z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
  5. Uchwała Nr 413/8669/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
    w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
  6. Sprawy różne.