Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 23 kwietnia (poniedziałek) 2018r. o godz.13.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołu Nr 45 z dnia 26 marca 2018r. z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zarszyn z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018.

6.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

7.Uchwała Nr 413/8662/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2017.

8.Sprawy różne.