Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 48/18.

2. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w I kwartale 2018 r.

3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.

4. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.

5. Sprawy różne.​