Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018r. o godz. 11:00 salinr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiegow Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek posiedzenia przewiduje:

 

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Analiza sprawowania nadzoru przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego z dokonywanych płatności na rzecz przewoźników z tytułu stosowania ulg.
  3. Analiza stanu realizacji dostępności projektu: sieć szerokopasmowa.
  4. Analiza stanu realizacji dostępności projektu: trasy rowerowe Polski Wschodniej.
  5. Analiza udzielanych dotacji dla samorządów i stowarzyszeń w zakresie promocji województwa.

      6. Analiza realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportowej - (kontynuacja)    

      7. Informacja o realizacji zadań z zakresu szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

      8. Sprawy różne.