Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 marca  2018 r. o godz. 9:00 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al. Ł Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Informacja nt. procesu renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską.
  3. Informacja nt. realizacji „Projektu wsparcia gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w 2017 r.
  4. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu dotacji na działania wspierające Regionalne Obserwatoria Terytorialne (ROT).
  5. Sprawy różne.