Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 10:15 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie wojewódzkim za rok 2017.
  3. Sprawy różne.