Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 marca / poniedziałek/ 2018 r. o godz. 8.30 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołu Nr 44 z dnia 22 lutego 2018r. z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie  /Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/19.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/19.

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/19.

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/19 w ramach projektu pn.. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/19.

 7.Informacja nt. „Zagospodarowanie, wykorzystanie i remonty budynków Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu wraz z analizą kosztów ich utrzymania”.

8.Sprawy różne.