Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 9.30 w sali 147 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

1.Przyjęcie protokołu nr 37 z poprzedniego posiedzenia Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę nr XXX/542/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

3.Plan wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na II kwartał 2018 roku.

4.Sprawy różne.