Posiedzenie Komisji Głównej

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 46/17.

2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Pracy Komisji Głównej w 2017 roku.

3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.

5. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.

6. Sprawy różne.​