Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 12 lutego 2018r. o godz. 14.00 w salinr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 2. Analiza wykorzystania dotacji przekazywanych przez samorząd województwa dla jednostek samorządu terytorialnego i innych z zakresu kultury
  i dziedzictwa narodowego.
 3. Analiza przebiegu realizacji planów finansowych wybranych instytucji podległych samorządowi województwa - ochrona zdrowia.
 4. Analiza przebiegu realizacji planów finansowych wybranych instytucji podległych samorządowi województwa - PZDW.
 5. Analiza realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
  z zakresu melioracji.
 6. Analiza realizacji wybranych zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
 7. Analiza realizacji wybranych zadań       inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
  z zakresu infrastruktury transportowej.
 8. Analiza realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
  z zakresu sportu.
 9. Analiza zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych za

     2017r.

11. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2017r.

12. Sprawy różne.