Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w sali 149  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al.  Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Informacja nt. wykorzystania środków RPO WP na lata 2014-2020, w tym:

- analiza pod względem wykonanych płatności,

- czasu dokonywania oceny formalnej i merytorycznej,

- zmian w zakresie wielkości funduszy na inwestycje kolejowe i drogowe  w porównaniu do pierwszej wersji RPO (także w kontekście Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023)

  1. Informacja w zakresie możliwości finansowania rozwoju dróg lokalnych w województwie podkarpackim oraz kryteriów oceny merytorycznej składanych wniosków.
  2. Sprawy różne.