Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, z następującą tematyką :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Spółki MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  4. Sprawy różne.