Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 stycznia / czwartek / 2018r. o godz. 12:00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Dyskusja nad wypracowaniem stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego   w sprawie usunięcia napisu „Bircza 1945 – 1946” z tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu

3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej za 2017 rok.

4.Sprawy różne.