Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/VIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.
  3. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego w 2017r. gminom
    i powiatom z tytułu ochrony gruntów rolnych.
  4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2017r.
  5. Sprawy różne.