Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 w sali nr 144 a I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów nr 36 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz nr 37 z dnia 1 grudnia 2017 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego
    w Żurawicy.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
  5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej za 2017 r.
  6. Sprawy różne.