Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Woj.

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 15:00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu nr 44/17.
  2. Przyjęcie protokołu nr 45/17.
  3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  4. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji stałych Sejmiku w IV kwartale 2017 roku.
  5. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku Województwa.
  6. Sprawy różne.