Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali 212  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al.  Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń komisji.
  2. Informacja na temat stanu wdrażania osi II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  3. „Obszary w województwie podkarpackim wymagające szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju” -  analiza dokumentu opracowanego w ramach prac nad projektem RPO WP 2014-2020.
  4. Sprawy różne.