Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 20 grudnia / środa / 2017r. o godz. 12.45 w Muzeum im. Rodziny  Ulmów w Markowej.

Wyjazd Komisji nastąpi busem punktualnie o godz.12.00 z parkingu spod Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołów: nr 40 z dnia 23 listopada 2017roku oraz nr 41 z dnia 27listopada 2017r z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum   Podkarpackiego w Krośnie.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie.

5.Informacja na temat :”Działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych: ”KLAPS” w WDK w Rzeszowie i „FILMIARNIA” w CK w Przemyślu w 2016roku i planowana w roku 2017”.

6.Sprawy różne.

 

II część posiedzenia :

Zapoznanie się z działalnością Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej