Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 43/17. 

2. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.

3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.

4. Sprawy różne.​