Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017r. o godz. 14.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Analiza realizacji wybranych zadań drogowych, w tym inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich wspólnie z samorządami innych szczebli.
  3. Analiza gospodarki mieniem Województwa Podkarpackiego.
  4. Analiza realizacji programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”.
  5. Analiza połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc, Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio oraz Szpitalem Wojewódzkim OLK.
  6. Wstępna analiza projektu budżetu na 2018r.
  7. Sprawy różne.