Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku  Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej w budynku Urzędu Miasta w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Proponowany porządek obrad:

Cześć I posiedzenia

  1. Analiza wykonanych inwestycji i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich oraz prognoza inwestycji drogowych na rok 2018  w województwie podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem powiatu dębickiego.

Cześć II posiedzenia

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji
  2. Zaopiniowanie  Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2018 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.
  3. Sprawy różne.