Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 października 2017r. o godz. 9:00 w salinr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Przyjęcie planu kontroli Komisji na 2018r.
  3. Sprawy różne.