Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 39/17.
2. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
3. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w III kwartale 2017 r.
4. Przedłożenie informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Sejmiku i Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2017 r.
5. Opracowanie projektu Planu Pracy Komisji Głównej na 2018 r.
6. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
7. Sprawy różne.