Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 maja 2017r. o godz. 10:00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu nr 28 z dnia 27 marca 2017 r. z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. ”Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych” w ramach programu Polskiej pomocy rozwojowej 2017.
  3. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego –I kwartał 2017r.
  4. Sprawy różne.