Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali nr 147 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli ze składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
  3. Informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa podkarpackiego za I kwartał 2017 r. w porównaniu do I kwartału 2016 r.
  4. Sprawy różne.