Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku odbędzie się w dniu 30 maja 2016r. o godz.12.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 16  z dnia 25 kwietnia 2016 r. z poprzedniego  posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie  Aneksu Nr 1 do porozumienia o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia, zawartego w dniu 17 kwietnia  2015r. między Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska),Samorządowym  Krajem Koszyckim ( Republika Słowacka), Samorządowym Krajem Preszowskim (Republika Słowacka) oraz Komitetem Borsod – Abaúj-Zamplėn.

3. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz przyjmowanych osób i delegacji zagranicznych przez UMWP za I kwartał 2016r.

4. Sprawy różne.