Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w poniedziałek w dniu 28 grudnia 2015 r. o godz. 9.30 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al.Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:
1. Przyjęcie protokołów nr 12 z dnia 30.11.2015 oraz nr 13 z dnia 30.11.2015 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
3. Sprawy różne.