Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015 r. o godz.13.30 w sali 150 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016 – 2025.
2. Sprawy różne