Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 10.40 sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:
.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
3. Sprawy różne.