Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015 r. o godz. 12 30 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.
2. Sprawy różne.