Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz.13.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. wraz z wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016 – 2025.

2. Sprawy różne.