Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiegoi odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025.
2. Sprawy różne.