Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. o godz. 1300, w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 14.00 w sali nr 147  w budynku  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.