Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. po zakończeniu XV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sali  212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al.  Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  26 listopada 2019 r.  po zakończeniu XV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sali  212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al.  Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. po zakończeniu XV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.