Zdalne Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji – panią Dorotą ŁUKASZYK – uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 930 - odbędzie w systemie zdalnym przez Internet, a nie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.