Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 5 marca 2021 r. (piątek) o godzinie 14:00 w systemie zdalnym przez Internet.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji nr 30 z dnia 11.02.2021r.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji nr 31 z dnia 26.02.2021r.
 3. Informacja Zarządu Województwa odnosząca się do wniosku Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej z dnia 16.12.2020 r. w zakresie przedstawienia informacji dotyczącej ogłaszania, powoływania, odwoływania oraz zatrudniania ordynatorów, kierowników oddziałów i pozostałej kadry zarządzającej w placówkach:
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie,
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
 • Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
 • Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego  w Jarosławiu,
 • Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
 1. Informacja Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w tematyce opracowanej umowy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a szpitalami: KSW Nr 1 w Rzeszowie, KSW nr 2 w Rzeszowie,  Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
 2. Omówienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 m. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
 3. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30