Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym przez Internet.

Porządek obrad przewiduje:

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021.

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zwiększenia stawki wynagrodzenia zasadniczego.

3.     Przyjęcie uchwały Zarządu w sprawie Stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.

4.     Zaopiniowanie uchwały Zarządu w sprawie autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2021 rok. 

5.     Zaopiniowanie uchwały Zarządu w sprawie autopoprawek do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045.

6.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

7.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045.

8.     Sprawy różne.