Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021r. o godzinie 9.00 w  trybie zdalnym przez system internetowy.

Porządek obrad przewiduje:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2023 z Perspektywą do 2027r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

3. Sprawy różne.