Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020 r. o godzinie 14:00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 28/20.
  2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2021 r.
  3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  4. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  5. Sprawy różne.