Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. w piątek o godzinie 11:00 w systemie zdalnym przez Internet.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

1.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji nr 23 z dnia 25.09.2020 r. oraz nr 24 z dnia 15.10.20 r.

2.     Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej  i Społecznej na 2021 rok.

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

5.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym  w Rzeszowie.

6.     Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30