Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. o godzinie 9:00w trybie obrad zdalnych określonych w załączonym Zarządzeniu Nr 5 Przewodniczącej Komisji Rozwoju RegionalnegoSejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Proponowany porządek obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.    Informacja nt. stanu  realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

3.    Informacja o stopniu realizacji  Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020.

4.    Informacja o stanie zaawansowania prac nad audytem krajobrazowym.

5.    Sprawy różne.

(Przyjęcie planu pracy Komisji  Rozwoju Regionalnego na rok 2021.)